به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت دوم

 

تعاریف مفاهیم پله برقی (قسمت 2) :

 

استپ :

 

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/04.jpg"]استپ[/photo_panel]

به هر یک ازپله های پله برقی استپ میگویند،میتوان قطعه یاد شده را مهمترین و اصلی ترین واحد حرکتی پله برقی نامید،که نقش اصلی در جاجایی مسافر را به عهده دارد . واضح است به دلیل اهمیت استپ و رابطه مستقیم آن با ایمنی مسافر ،لزوم توجه به نحوه ساخت و رعایت مسائل ایمنی در آن از اولویت زیادی برخوردار میباشد ، چرا که با وجود قرار گرفتن مسافرین بر روی استپ ها هر گونه خرابی قطعه باعث ایجاد حادثه برای مسافرین خواهد گردید.
در گذشته در بسیاری از پله های برقی از استپ های چوبی استفاده مینمودند . اما پس از حوادث آتش سوزی بسیاری از جمله آتش سوزی بزرگ در متروی لندن ،استفاده از این نوع استپ ها منسوخ گردید. در برخیاز پله های برقی از استپ های فولادی نیز استفاده شده است.امروزه استپ ها را معمولا ازجنس آلومینیم میسازند.استفاده از آلومینیم باعث میگردد تا ضمن کاهش وزن استپ و نیز کاهش مصرف انرژی درپله برقی ، احتمال زنگ زدگی و خوردگی در آن به حداقل ممکن برسد.
استپ های آلومینیمی به صورت دایکاست (تزریق تحت فشار) ساخته شده تا ضمن یکپارچه بودن ، احتمال وجود مک را از بین ببرند.


برخی از مهمترین نکات در خصوص طراحی و ساخت استپ ها عبارتند از :


- سطح استپ باید مانع لیز خوردن افراد شود
- استپ باید با نیروی 3000 نیوتن (بااحتساب وزن استپ) از نظر انحراف آزمایش گردد،این نیرو باید به طور عمودی بر مرکز سطح استپ ،بر روی یک صفحه فلزی به ابعاد 30/0 * 20/0 متر مربع و حداقل ضخامت 25 میلیمتر وارد گردد.در طول این آزمون ، انحراف اندازه گیری شده در سطح استپ نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دائمی در استپ دیده شود.(بند 5-3-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-2-1-1 استاندارد EN115 -2005 )
- چنانچه نیرویی برابر با 1500 نیوتن به صوت عمودی بر پیشانی استپ و یا مربعی به مساحت 25 میلیمتر وارد گردد ، انحراف پیشانی استپ نبایدبیشتر از 4 میلیمتر باشد.(بند 5-3-3-2-2 استاندارد ملی ایران 1-13836)
- در آزمون مقاومت داینامیکی ،استپ با حداکثر شیبی که مورد استفاده قرار میگیرد ، آزمایش میشود .به طوری که استپ در معرض بارمتغیری بین 500 الی 3000 نیوتن با فرکانس بین 5 تا 20 هرتز برای حداقل 5 میلیون سیکل قرار گرفته و انحراف اندازه گیری شده درسطح استپ نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دائمی در استپ دیده شود .(بند 5-3-3-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-2-2-1 استاندارد EN115-2005 )
- طراحیاستپ بایدبه گونه ای باشد ، که سازه آن بتواند بار پیچشی معادل جابجایی 2میلیمتر در مرکز چرخ غلتکها را بر روی کمانی به مرکز چرخ کشنده را داشته باشد.(5-3-3-3-1-2 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-5 استاندارد EN115-2005 )
- دیواره های عمودی استپ نیز باید به صورت آجدار باشد.(بند 5-3-3-3-2-1 استانداردملیایران 1-13836 وبند 8-2-2-2-1 استانداردEN115-2005 )
- ارتفاع استپ پس از مونتاژ نهایی نباید بیش از 24/0 متر باشد.
- عرض استپ پله برقی باید بین 58/0 الی 10/1 متر باشد.(بند 5-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 ، بند 8-1-3 استاندارد EN115-2005 )
- سطح کف استپ باید دارای شیارهایی درجهت حرکت پله برقی بوده و شیارهای یاد شده بگونه ای باشد که در زمان ورود به بخش زیرین تکیه گاه شانه برخورد و یا اصطکاک ایجاد ننماید.(بند 5-3-2-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 ، بند 8-2-3-1 استاندارد EN115-2005 )
- پهنای شیارهاباید حداقل 5 و حداکثر 7 میلیمتر باشد.(بند 5-3-2-2-5استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-2استانداردEN115-2005 )
- عمق شیارها نباید کمتر از 10میلیمتر باشد. .(بند 5-3-2-2-6استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-3استانداردEN115-2005 )
- پهنای لبه شیارها باید حداقل 5/2 و حداکثر 5 میلیمترباشد. .(بند 5-3-2-2-7استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-4استانداردEN115-2005 )

 


شانه و کامپلیت :


در قسمتهای بالا و پایین پله برقی، در محلی که استپ های افقی پس از طی مسیربه داخل پله برقی هدایت میشوند ،موانع ثابت ودندانه داری نصب شده ، تا ضمن سهولت در خروج مسافرین ، مانع ورود جسم خارجی و یا اعضای بدن به داخل پله برقی گردد.
به قطعات یاد شده شانه گفته شده وبه محلی که شانه ها بر روی آن نصب میگرددتکیه گاه شانه و یا کامپلیت گویند.
این قطعات بدلیل نوع کاکرد و نیز با توجه به محل قرارگیری آن از لحاظ ایمنی بسیار حیاتی بوده ، لذا نوع طراحی و نگهداری ازآن تاثیر بسزایی در افزایش سطح ایمنی در پله برقی ایفا مینماید.
(بندهای 5-7-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بندهای بخش 8-3 استاندارد EN115-2005 مشخصات شانه ها را به تفصیل بیان نموده است.)


برخی از مهمترین موارد اشاره شده در استاندارد در خصوص شانه ها و کامپلیت عبارتند از :


- شانه ها باید حرکت افراد را تسهیل نماید.
- شانه ها باید به آسانی قابل تعویض باشند.
- دندانه شانه ها در زمان ورود استپ و یا پالت نبایددچار برخورد و یا سایش گردند.
- پهنای دندانه شانه ها در سطح کف نباید کمتر از 5/2 میلیمتر باشد.
- انتهای شانه ها باید گرد بوده و شعاع سر آن نباید بیش از 2 میلیمتر باشد.
- دندانه شانه باید به شکل شیبدار بوده و زاویه آن از 35 درجه تجاوز ننماید.
- دندانه شانه ها نباید باعث آسیب به کفش و یا انگشتان پای مسافرین گردد.
- در صورت برخورد اشیا و یا ورود وسیله به زیر کامپلیت ، مکانیزم ایمنی تعبیه شده باید باعث توقف پله برقی گردد.
- میزان فرورفتگی دندانه شانه ها در شیار کف استپ و یا پالت باید حداقل 4 میلیمتر باشد.
- کامپلیت بایستی توانایی حرکت با تلرانس مشخص در دو جهت افقی و عمودی را داشته باشد ، به طوری که به محض حرکت، مکانیزم ایمنی را فعال نموده و دستگاه را متوقف نماید.

پیاده روهای متحرک نیز امروزه معمولا با زوایای 0 ، 10 ، 12 درجه ساخته میشوند.
- در خصوص پیاده روه های متحرک طبق استاندارد شیب پیاده روی متحرک نمیتواند بیش از 12 درجه باشد.(بند 15-4-3 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند 5-2-2 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 10-1-1 استاندارد EN115-2005 )
- طبق استاندارد در صورتی که زاویه شیب پیاده روی متحرک حداکثر 6 درجه باشد ، عرض آن میتواند تا65/1 متر افزایش یابد.( بند 5-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836)

 

[calltoaction align="right" title="شرکت هیراد صنعت آسانبر" button_text="تماس با ما" button_link="/index.php/about-us/contact-us"]برای تماس با شرکت کلیک نمایید[/calltoaction]

 

 

 مطالب مرتبط :

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت اول

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت دوم