به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

مخاطرات آسانسور با کابین بدون درب

 

مخاطرات آسانسور با کابین بدون درب

 

 

مخاطرات آسانسور با کابین بدون درب

 

کلیه کابین آسانسورهایی که از سال 1378 در تهران و پساز سال 1382 در کل کشور نصب شده اند باید از چاه آسانسور منفک باشند . متاسفانه تعداد آسانسور هایی که قبل از سال های یاد شده وجود داشته و کابین آنها بدون درب میباشد حجم عظیمی از کل آسانسور های موجود را تشکیل میدهد.دسترسی به چاه از داخل کابین می تواند باعث گیر کردن وسائل و یا اعضای بدن بخصوص کودکان گردد . لذا مقتضی است از کودکان بخصوص در کابین های یاد شده مراقب بیشتری گردد.