به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود رزومه شرکت کلیک نماییددانلود رزومه

توصیه به مسافرین آسانسور در زمان بروز حادثه

 

توصیه به مسافرین آسانسور در زمان بروز حادثه

 

توصیه به مسافرین آسانسور در زمان بروز حادثه 


- خونسردی خود را حفظ نمایید .
- در صورتی که در کابین تنها میباشید مستقلا برای خروج از آن اقدامی نفرمایید.
- کابین آسانسور ایمن ترین محل برای مسافر می باشد لذا لازم است تا زمان حضور امدادگران حتی الامکان در داخل کابین بمانید.
- تنها زمانی نیاز به خروج از کابین میباشد که احتمال خفگی ناشی از استنشاق دود و گاز های سمی بوده و یا احتمال آتش سوزی وجود دارد.در غیر اینصورت کابین امن ترین محل می باشد.
- سعی نمایید حس اطمینان را در سایرمسافرین محبوس در داخل کابین بوجود آورید.
- از زنگ خطر استفاده نمایید ، اگر زنگ خطر عمل نمیکند و یا مثمر ثمر نمیباشد از تلفن همراه استفاده نموده و تقاضای کمک کنید .
- از باز کردن درب کابین توسط مسافرین ممانعت نمایید.
- از تمام شدن اکسیژن داخل کابین نترسید.کابین آسانسور ایزوله نبوده و همواره هوا از داخل چاه وارد آن خواهد شد.
- روی زمین بنشینید ، با این کار وقتی آسانسور دوباره حرکت کند تعادلتان به هم نخورد .
- اگر حادثه ای برای یکی از سرنشینان حادث گردیده حتما دکمه زنگ را بفشارید.
- در زمان حادثه مراتب را سعی کنید از طریق بلند گوی تعبیه شده در داخل کابین اعلام نمایید.
- در زمان حادثه حتما از طریق تلفن همراه خود و سایر مسافرین مراتب را به بستگان و نیز مراجع ذی صلاح اعلام فرمایید.
- در صورتی که استفاده از تلفن همراه ، زنگ خطر و بلندگو و یا گوشی داخل کابین کمکی نکرد از طریق فریاد و کوبیدن به درب کابین مراتب را به ساکنین اطلاع دهید.
- در صورتی که دود و یا بوی نا مطبوعی را استنشاق نمودید حتما سعی نمایید در اولین توقف کابین را ترک نمایید.
- در صورت توقف کابین نگران کمبود هوای داخل کابین یا خطرات دیگر نگران نباشید، زیرا چاهک آسانسور و کابین آن منفذهایی دارد که برای عبور و تهویه هواست و خطرای جدی شما را تهدید نمی کند.
- در صورتی که از نقص آسانسور مطلع شدید از آسانسور استفاده نکنید و حتی و در اسرع وقت با مسئولان سرویس و نگهداری تماس بگیرید.
- اگر چنانجه کلید درب آسانسور را در اختیار دارید فقط برای نجات دادن افراد در هنگام خرابی دستگاه پس از قطع برق ،است