به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود رزومه شرکت کلیک نماییددانلود رزومه

انواع شیرهای آسانسور هیدرولیک

 

انواع شیرهای آسانسور هیدرولیک

 

گروه شیرهای VALVES GROUP


گروهی از شیرهای کنترل کننده حرکت در بالای پاوریونیت ،محل اتصال و انتقال روغن به جک تعبیه گردیده اند.در آسانسورهای هیدرولیک قویتر ،موتور الکتریکی و پمپ هیدرولیک در داخل محفظه روغن و بحالت غوطه ور بوده و تا حدودی لرزشهای حاصله موتور و پمپ توسط روغن مستهلک میگردد.
در پاوریونیت های تیپ (سافت اسپ 90 ای) سه شیروجود دارد که شیر 16 در جهت پایین ،شیر 20 در جهت بالا و شیر 22 در هر دو جهت فعال میباشد . بطوریکه هنگام دور اندازی شیر 22 در هر دو جهت قطع میگردد.ولتاژ شیرها 110 و جریان تحریک آنها 1آمپر می باشد. دور اندازهای اجباری در طبقه اول و آخر باعث قطع شیر 22 خارج از اختیار تابلوی فرمان می گردند.


شیر اضطراری برقی


علاوه بر شیر اضطراری شماره 17 که بر روی پاوریونیت تعبیه گردیده و بصورت دستی توسط سرویس کار فعال می گردد.شیر اضطراری برقی می تواند از هنگام قطع برق توسط فردی که داخل کابین محبوس گردیده .فعال شده و آسانسور به تراز طبقه پایین هدایت گردد. این شیر از طریق یک شاسی داخل کابین به ترمینال ال ام ای و مدار اضطراری تابلو متصل می گردد.


شیر ایمنی RUPTURE VALVE 


مهمترین بخش یک جک بوده و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک می باشد.روغن از طریق شیر یاد شده وارد جک ده و یا از آن خارج می گردد.
بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پایین یا بالای جک مونتاژ میگردد.عملکرد آن با این ترتیب است که حجم عبوری روغن را کنترل و در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا اینکه شلنگ هیدرولیک پاره شده باشد.باعث قطع عبور روغن و توقف کابین میگردد.
فعال شدن شیر ایمنی در جکها ،موجب توقف تدریجی و بدون شوک آسانسور می گردد. شیر ایمنی در کارخانه تست و تنظیم شده لیکن تنظیم نهایی توسط نصاب انجام میگردد که این تنظیم بر اساس سرعت نامی بعلاوه 3/0 متر بر ثانیه انجام می گیرد.شیرهای ایمنی بر اساس حجم عبوری روغن از 35 الی 300 لیتر در دقیقه دسته بندی می شوند.در صورتی که سرعت حرکت کابین از حد مجاز تجاوز نماید و یا شلنگ انتقال روغن دچار پارگی شده باشد ، شیر ایمنی عمل نموده و منجر به توقف کابین میگردد.
از طرف