به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

کلیات استاندارد آسانسور

 

کلیات استاندارد آسانسور


هدف از این استاندارد تعریف قواعد ایمنی مربوط به آسانسور های مسافری و باری – مسافری با دیدگاه حفاظت از افراد و اجسام در برابر خطراتی است که ممکن است هنگام کار عادی آسانسور ، عملیات سرویس و نگهداری و یا نجات اضطراری پیش بیاید.

مطالعه ای درباره جنبه های متفاوت حوادث احتمالی آسانسور در زمینه های زیر انجام شده است :

 

خطرات احتمالی ناشی از :


- بریده شدن
- تصادم و له شدن
- سقوط
- ضربه،برخورد
- گیر افتادن
- آتش
- برق گرفتگی
- خرابی مواد به دلایل : 1) آسیب مکانیکی  2) فرسودگی  3)خوردگی

اشخاصی که ایمنی آنها باید تامین شود عبارتند از :


- استفاده کنندگان
- بازرسان و کارکنان تعمیر و نگهداری
- اشخاص خارج از چاه آسانسور ، موتورخانه و اتاق فلکه آسانسور

اجزایی که ایمنی آنها باید تامین شود عبارتند از:

- بارهای داخل کابین
- تجهیزات آسانسور
- ساختمان محل نصب آسانسور