به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود رزومه شرکت کلیک نماییددانلود رزومه

اصطلاحات و تعاریف استاندارد آسانسور

اصطلاحات و تعاریف استاندارد آسانسور

 

اصطلاحات و تعاریف استاندارد آسانسور


در استاندارد آسانسور اصطلاحات و تعاریف زیر به کار برده میشود:


* آسانسور باری – مسافری Goods-passenger lift

آسانسوری که عمدتا برای حمل و نقل کالا طراحی شده است و معمولا این عمل به همراه افراد صورت میگیرد.


* آسانسور با سیستم محرکه کششی- اصطکاکی Traction drive lift

آسانسوری است که جابجایی در آن به وسیله اصطکاک ما بین طنابهایی که داخل شیارهای فلکه اصلی موتور قرار دارند انجام میگیرد.


* آسانسور با رانش مثبت Positive drive lift

آسانسوری است که به وسیله طنابها یا زنجیرهایی آویزان شده و به طریقی غیر از اصطکاک به حرکت در می آید.


* اتاق فلکه ها Pulley room

اتاقی است که فلکه های آسانسور در آن قرار دارند و وسایلی از قبیل گاورنر و تجهیزات برقی نیز میتوان در آن قرار گیرند ولی سیستم محرکه در آن قرار ندارند.


* استفاده کننده User

شخصی که از خدمات آسانسور استفاده میکند.


* بار نامی(ظرفیت مفید) Rated load

میزان باری است که تجهیزات آسانسور بر مبنای آن انتخاب و ساخته شده اند.

 

* ترمز ایمنی (پاراشوت) Safety gear

وسیله ای مکانیکی است که در صورت افزایش سرعت بیش از حد مجاز و یا گسیختگی سیستم تعلیق (آویز) فعال شده و با درگیر شدن بر روی ریل های راهنمای کابین یا وزنه تعادل آسانسور آنها را متوقف نموده و در حالت توقف نگه میدارد.


* ترمز ایمنی تدریجی Progressive safety gear

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که عملکرد ترمز آن روی ریلها راهنما به گونه ای است که موجب شتاب منفی تعریف شده و محدودی میگردد ، و با تمهیداتی نیروهای وارد به کابین و وزنه تعادل آسانسور را به مقدار مجازی محدود مینماید..


* ترمز ایمنی لحظه ای Instantanneous safety gear

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که به صورت تقریبا آنی با ریلهای راهنما کاملا درگیر میشود.


* ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیر Instantanneous safety gear with buffered effect

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که به صورت تقریبا آنی با ریلهای راهنما کاملا درگیر میشود ولی واکنش در کابین یا وزنه تعادل آسانسور به وسیله یک سیستم ضربه گیر واسطه محدود میشود.


* چاه Well

فضایی که در آن کابین و وزنه تعادلی – کششی یا وزنه تعادل آسانسور حرکت میکند این فضا معمولا به کف چاهک ، دیوارها و سقف چاه محدود است.


* چاهک Pit

بخشی از چاه آسانسور است که در زیر پایین ترین ایستگاه کابین آسانسور قرار دارد .


* حداقل بار گسیختگی طناب فولادی Minimum b