به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

ویژگیهای آسانسور های معلولبر

ویژگیهای آسانسور های معلولبر

 

ویژگیهای آسانسور های معلولبر (مورد استفاده افراد ناتوان جسمی)


در آسانسور هایی که احتمال جابجایی افراد ناتوان جسمی بیشتر است (ساختمان های دسته دوم، سوم و چهارم) علاوه بر رعایت کلیه ضوابط آسانسورها باید ضوابط و مقررات زیر نیز رعایت گردد :


- عرض در طبقات حداقل باید 800 میلیمتر باشد ولی توصیه میشود در طبقات برای این نوع آسانسور ،از نوع اتوماتیک و با عرض 900 میلیمتر انتخاب شود.
- مسیر دسترسی به درب آسانسور مخصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند باشد.
- حداقل عرض کابین در ساختمان های عمومی 1100 میلیمتر و حداقل عمق 1400 میلیمتر.
- حداقل یک دستگیره روی یک دیوار کابین آسانسور در ارتفاع 900 میلیمتر نصب شود. سطح مقطع این دستگیره بین 30 تا 45 میلیمتر با شعاع انحنای 10 میلیمتر و فاصله آن از دیوار کابین آسانسور حداقل 35 میلیمتر باشد.
- در صورتی که نیاز به تعبیه صندلی تاشو برای نشستن افراد ناتوان در داخل کابین آسانسور باشد نشیمن این صندلی باید حداقل 300 میلیمتر عمق، 400 میلیمتر عرض داشته باشد و در ارتفاع 500 میلیمتر از کف کابین آسانسور نصب و حداقل 100 کیلوگرم بار را تحمل نماید.
- حداکثر رواداری توقف در تراز طبقه 10-+ میلیمتر باشد.
- زمان باز ماندن درب ،متناسب با نوع کاربری توسط افراد ناتوان ، از 2 تا 20 ثانیه قابل تنظیم باشد.
- در آسانسورهای تکی کنار درب آسانسور و در آسانسورهای گروهی که روبروی هم هستند در هر دیوار حداقل 1 شستی احضار تعبیه شود.
- رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر و شروع باز شدن درب طبقه با صدای زنگی که شدت صوتی آن قابل تنظیم از 35 تا 65 دسی بل باشد ،اعلام گردد.
- علاوه بر وجود نشان دهنده جهت حرکت آسانسور در داخل کابین، باید جهت حرکت به صورت علائم صوتی نیز مشخص شود بدین منظور سیگنالها ی صوتی منقطع تکی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت بالا و دوتایی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت پایین در داخل کابین آسانسور پخش شود.