آسانسور باری

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم و یا تعداد ن…
آسانسور باری

ویژگیهای آسانسور های معلولبر

ویژگیهای آسانسور های معلولبر (مورد استفاده افراد ناتوان جسمی) …
آسانسور باری

مدارک لازم جهت اخذ استاندارد آسانسور

مدارک و مراحل زیر جهت اخذ استاندارد آسانسور به شرح زیر می باشد :…
آسانسور گیرلس

آسانسور گیرلس – مزایای و نحوه نصب سیستم آسانسور گیرلس

آسانسور گیرلس (بدون گیربکس) : آسانسور های گیرلس دارای موتور و تابل…
آسانسور گیربکس

آسانسور گیربکس یک به یک – گیربکس آسانسور چیست ؟

آسانسور گیربکس یک به یک و آسانسور با موتور گیربکس : این آسان…
آسانسور باری

آسانسور مسافربر

آسانسور مسافربر مسکونی : آمیزه ای از اطمینان و آرامش- مطمئن …
آسانسور باری

آسانسورهای تجاری و اداری

آسانسورهای تجاری و اداری : لذت از سرعت و توانمندی آسانسو…
آسانسور غذابر

آسانسور غذابر –  dumbwaiters

آسانسور غذابر -  dumbwaiters : با آسانسور غذابر ساخت شرکت هیراد…
آسانسور ویلچربر

آسانسور ویلچربر

آسانسور ویلچربر که معمولا مناسب برای نصب در فضای در نظر گرفته شده ک…
آسانسور باری

آسانسور باری – cargo lifts 

آسانسور باری - cargo lifts  ( نمادی از قدرت و قابلیت ) : آسانسور ب…