لزوم سازگاری مناسب بین پمپ و روغن آسانسور هیدرولیک

روغن استفاده شده بایستی با مواد متشکله پمپ سازگاری داشته باشد برخی از روغن ها با مواد افزودنی ضد استهلاک و یا ضد آتش ممکن است که روی ،منگنز،کادمیوم،آلو مینیوم ،مس و آلیاژهای برنج ،کاسه نمد ها و رنگ را مورد حمله قرار دهد.مشکلات بالقوه جهانی نفت تولید کنندگان روغن را وادار کرده است که با استفاده از روغن های فسیلی بعنوان پایه ترکیبی از روغنهای جدید فراهم آورند که اینگونه روغن های ترکیبی به چند گروه زیرین تقسیم شده اند:

– روغن فسیلی پایه که فاقد مشخصات سایر روغن های کاملا فسیلی است.

– روغن های مصنوعی

– روغنهای ترکیبی آب و گلیکول

– روغنهایی که محلول در آب هستند.

-روغنهای با Invert Emulsion

روغنهای مقاوم در برابر حرارت نیز تحت بررسی و مطالعه قرار دارد و چنانچه در نظر است که هر یک از این نوع روغنهای مورد استفاده و قرار گیرد توصیه میشود که با ما تولید کنندگان مشورت گردد در صورت استفاده از این نوع روغنها ممکن است لازم باشد که برخی از قطعات سیستم مانند کاسه نمد پمپ ،تغییر قطر لوله ها و شیرها ،و یا آبکاری خاص قطعات در تماس ،تعویض و یا سایر تجهیزات به کار گرفته شوند. هر یک از روغنها ممکن است که شرایط عملکرد سیستم را تغییر دهد.روغنهای مختلف دارای خصوصیات غلظتی مختلف ، کشش سطحی مختلف، چگالی مختلف ، جذب اشغال و قابلیت فشار ،خوردگی و خصوصیات شیمیایی مختلفی هستند که این عوامل به طور جدی سرعت عملکرد و حرارت را تحت تاثیر قرار داده و حتی سبب تغیرات و یا تعویض یرخی از قطعات خواهد شد که در هر یک از موارد بایستی با تولید کنندگان قطعات مشورت گردد.