شرایط روغن هیدرولیک آسانسور

 

شاخص غلظت مناسب:

تغییرات وسیع در غلظت روغن که حاصل درجه حرارت باشد می توان در عملکرد آسانسور ،در زمان حرکت تاثیر گذارد.

روغنکاری مناسب:

روغن مورد استفاده بایستی توانایی روغنکاری تجهیزات را داشته بگونه ای اصطکاک قطعات را به حداقل ممکن برساند.

مقاومت در برابر اکسیده شدن:

هنگامیکه روغن اکسیده شود ،مواد اسیدی ،مواد لاکی و… تولید نموده که سبب خوردگی کلیه قطعات که در تماس با روغن یاد شده می باشند خواهد گردید.فرایند اکسیداسیون با افزایش درجه حرارت و جمع شدن مواد آلاینده در روغن تشدید می گردد.

سازگاری مناسب بین پمپ و روغن:

روغن استفاده شده بایستی با مواد پمپ سازگاری داشته باشد.برخی از روغن ها که دارای مواد ضد استهلاک و یا ضد آتش سوزی می باشند ممکن است به فلز روی ،منگنز،کادمیوم،آلومینیم،مس و آلیاژهای برنج کاسه نمد ها و حتی رنگ قطعات ،آسیب برسانند.
با توجه به مطالبی که درباره روغن تشریح گردید و مراجعه به جداول موجود برای جکهای هیدرولیکی توصیه میگردد .ضمنا استفاده از روغن های ذیل نیز توصیه می گردد.

• SHELL TELLUS T46
• بهران هیدرولیک 68
• پارس هیدرولیک اتوماتیک 68
• پارس بابک ویژه 46

مقاومت در برابر خوردگی:

روغن هیدرولیک بایستی از قطعات در برابر خوردگی، حفاظت نماید.در اثر نوسانات حرارتی و نیز مجاورت با هوا،روغن به تدریج رطوبت را به خود جذب مینماید .عموما جهت اجتناب از این امر توصیه می گردد،کلیه روغن های مورد استفاده جهت آسانسورهای هیدرولیک دارای ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد.

خصوصیات ضد کف کردن:

براثر شرایط محیطی ، هوا با روغن مخلوط شده و منجر به تولید کف میگردد.این مشکل با افزودن مواد ضد کف تا حدودی بر طرف می گردد.مواد یاد شده باعث کاهش کشش سطحی روغن شده و منجر به جدا شدن ذرات هوا از روغن می گردند.لذا با توجه به آنچه که اشاره گردید تمیز نگهداشتن روغن و حفاظت از آن در قبال ذرات گرد و غبار ،بخار آب حائز اهمیت بسیار بوده و در عملکرد آسانسور اثر مستقیم دارند.