پارکینگ مکانیزه

پارکینگ مکانیزه :  با استفاده از دانش در ارتفاع هیدرولیک، داپلر به بازار رو به رشد بالابر پارکینگ وارد می شود. هدف این است که طیف گسترده ای از تجهیزات که برای دسترسی به منطقه پارکینگ از طریق ارتفاع، چرخش و یا جابجایی جانبی لازم می باشد، تامین گردد.

پارکینگ مکانیزه

مزایای پارکینگ مکانیزه:

* فضاهای پارکینگ زیاد که برای هر ارتفاعی از ساختمان قابل دسترس است.
* هزینه نصب پایین و بدون نیاز به ساخت و ساز های اضافی
* افزایش فضاهای پارکینگ
* ایده آل برای مناطق با ضریب ساختمان محدود است
* کاهش آلودگی

انواع پارکینگ مکانیزه :