توصیه به مسافرین آسانسور در زمان حضور در کابین

– در داخل کابین تنها یکبار کلید احضار طبقه مقصد را فشار دهید.
– هنگام حرکت کابین از دست زدن به درب آسانسور و یا تکیه به آن جدا خودداری فرمایید.
– در صورتی که کابین فاقد درب باشد حتما فاصله بیش از 30 سانتی متر را از ورودی کابین رعایت نمایید.
– از کودکان خود در زمان حضور در کابین مراقبت فرمایید.
– ترجیها کودکان در منتهی الهی انتهای کابین مستقر گردند.
– از چادر، مانتو،بارانی، شال خود در زمان سوار شدن مراقبت نمایید تا در زمان بسته شدن درب گیر نکند.
– تنها یکبار کلید فراخان داخل کابین را فشار دهید.
– تا زمان توقف کامل کابین در تراز طبقه ، از باز کردن درب آن خودداری کنید.
– در زمان سوار شدن به ظرفیت مجاز توجه نموده و تحت هیچ شرایطی بیشتر از ظرفیت سوار آسانسور نشوید.
– به کودکان خود روش استفاده صحیح از آسانسور را آموخته و از بازی کردن کودکان در داخل کابین و بخصوص با تجهیزات آسانسور از قبیل شاسی ها ،درب و… جلوگیری نمایید.
– از حضور کودکان در کابین بدون همراه بالغ ممانعت فرمایید.
– اولویت ورود و خروج به کابین آسانسور ، ابتدا معلولین ، سپس سالمندان و کودکان بوده و درآخر افراد عادی میبشند.
– از حمل اشیاء تیز و برنده به داخل کابین بخصوص در زمان حضور سایر مسافرین اجتناب نمایید.
– از حمل ملزومات اشتعال زا به داخل کابین اجتناب نمایید.
– تا حد امکان از آسانسور مسافری برای حمل بار استفاده ننمایید،در صورتی که امکان استفاده از سایر امکانات برای حمل بار میسر نمیباشدتنها به اندازه 70% ظرفیت اسمی آسانسور بار در آن قرار دهید .
– در زمان وقوع زلزله ،آتش سوزی و یا هر گونه اختلال در عملکرد آسانسور بلافاصله در اولین توقف ممکن از کابین خارج شوید.
– هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور ممنوع می باشد.
– در زمانی که تردد در مجتمع بسیار کم میباشد حتی الامکان از آسانسور استفاده ننمایید.این امر بخصوص در زمان تعطیلات رسمی و یا پس از ساعات کاری ادارات از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
– در زمان سوار شدن اولویت با افرادی است که قصد خروج از کابین را داشته سپس افرادی که تمایل دارند به طبقات دیگر بروند سوار خواهند شد.
– در زمان حرکت کابین از فشار دادن دکمه توقف و یا دکمه حالت انتظار جدا خودداری فرمایید.